פראניאמה

הפראניאמה הינו אימון שעיקרו עוסק בפיתוח מערכת הנשימה באמצעות תירגולים יחודים שכוללים פיתוח והגברת המודעות לנשימה. התירגולים כוללים נשימה בקצבים שונים, הפסקת נשימ המודעת. אימון מתמיד מפתח ומחזק את מערכת הנשימה יוצר תחושה אנרגטית, מגביר את הריכוז והמיקוד של המתרגל.

למילה פראנה משמעויות רבות; נשימה, שאיפה ונשיפה, חיים, חיוניות, אויר, אנרגיה או כוח. היא גם מציינת את הנשמה. המילה איאמה פירושה אורך התפשטות, התרחבות, מתיחה או עצירה.

הפרניאמה מתייחסת להארכת הנשימה ולשליטה בה. שליטה זו מתבצעת בכל שלבי הנשימה:

  1. שאיפה - נקראת פוראקה
  2. עצירה במלא (החזקת הנשימה)  - נקראת קומבהקה
  3. נשיפה - רצ'אקה
  4. עצירה בריק (החזקת הנשימה) - קומבהקה

האיור הבא מתאר את תהליך הנשימה בזמן:

breathing

קומבהקה היא כד, קנקן, צנצנת או גביע. אפשר לרוקן את כל הקנקן מהתוכן שלו או למלא אותו בתוכן חדש. הקנקן הוא האנלוגיה לריאות והתוכן לאויר שממלא את הריאות או מרוקן מהן. כך אם מתיחסים לשתי סוגי עצירות הנשימה. עצירת נשימה כשהקנקן מלא או עצירת נשימה כשהקנקן ריק.

 

הפראנאיאמה היא מדע הנשימה. היא המוקד שסביבו נע גלגל החיים.

בהתאה יוגה פרקדיפיקה (פרק 2, שלוקה 16) מתארים את השליטה בפראנאיאמה:

"כפי שמאלפים לאט ובזהירות את האריות, הפילים, והנמרים, כך יש להגיע לשליטה בפראנה, באיטיות, בהדרגה ובהתאם ליכולת ולמגבלות הפיזיות של כל אדם ואדם..." תרגול לא נכון עשוי לגרום לבעיות בגוף התלמיד.

 

ניתן למצוא קשר בין התלהבות ריגשית לבין קצב הנשימה. בדומה, הסדרה של הנשימה מבקרת את ההתלהבות הריגשית. מכיוון שאחת ממטרות היוגה היא לשלוט בתודעה ולייצב אותה, לומד היוגי פראנאיאמה עלמנת לשלוט בנשימה ובתודעה.